Currently browsing category

Genel

“Evliyaullah Himmeti İle…”

ARZ… 1998 yılında free bir web sunucusunda (20m.com) yayınlanmağa başlayan ve sanal alemde büyük bir teveccühe mazhar olan  Tasavvuf & Sufiler websitesi artık yeni tasarımı ile kendi adresinde.   Tasavvuf ve Sufiler konulu websiteleri arasında seçkin bir yer edinen site ile ilgili güncellemeler ve yenilikleri buradan izleyebilirsiniz. Sitemizde yer almasını …

Sufi Linkleri

T__A__S__A__V__V__U__F__U__N   DİGİTAL  EVRENDEKİ   İ ____ Z ____ L____ E ____ R ____ İ GENEL BAŞVURU LİNKİ Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi bütün İslamî ilimlerde olduğu gibi tasavvuf alanında da en sahih ve ayrıntılı bilgileri içermektedir. İlgi duyduğunuz konuyu linkteki arama kutusunda aratarak en değerli kaynaklara ulaşabilirsiniz. https://islamansiklopedisi.org.tr/ L İ N K L …

Gavsu’l-Azâm Abdulkadir Geylanî

GAVS-ül A’ZÂM  Hz. Pîr  ABDÜLKÂDİR    GEYLÂNÎ [ Kaddesallahu   Sırrahulaziz ] & S O H B E T L E R İ Güney Azerbaycan’ın Geylân şehrinde 1078 (H.471)de doğdu. Künyesi, Ebû Muhammed’dir. Muhyiddîn, Gavs-ül-a’zam, Kutb-i Rabbânî, Sultân-ul-evliyâ, Kutb-i a’zam gibi lakabları vardır.  Babası Ebû Sâlih bin Mûsâ Cengîdost’tur. Hazret-i Hasanın …

SUFİLER & SANAT

SUFİLER    &    SANAT TASAVVUFΠ   SANAT    PORTALI “Tezhib, ruhun Allah’a doğru akışını “billurlaştırır” ve Allah Kelamı’nın kutsal varlığından ortaya çıkan ruhun yeniden bütünleşmesinde bizzat yardımcıdır. Tezhib, kutsal metnin okunmasından ortaya çıkan manevî enerjinin görselleşmesini mümkün kılar; böylelikle o, sayfanın kenarında bulunurken, hat bizzat metni oluşturur.  Tezhib, Kutsal Kelam’ı çevreleyen hâle ve …

İMAM-I A’ZÂM EBU HANÎFE

İMAM-I A’ZÂM  EBU HANÎFE [ K.S.] ( 699, Kûfe -767, Bağdat ) Asıl adı Numan bin Sabit bin Zutadır. 699 yılında Kufe’de doğup, 767’de Bağdat’ta öldürüldü. Sünni müslümanlar tarafından ehl-i sünnet itikadının öncüsü olarak kabul edilir. Hanefi Mezhebinin kurucusudur. İslam dünyasındaki müminlerin  %45-50’inin kurucusu olduğu Hanefi mezhebi çerçevesinde amel ettiği tahmin …

Modern Mısır’da el-Ezher Sûfizmi: Sûfî Düşüncesi

Ezher Üniversitesi’nin 46. Rektörü Şeyh Abdu’l-Halim Mahmud Şazelî (vefatı: 17 Ekim 1978) ve tasavvufî anlayışı hakkında önemli bir makale… *** Modern Mısır’da el-Ezher Sûfizmi: Sûfî Düşüncesi Dr. İbrahim M. Abu-Rabi’ Çeviren: M. Mustafa Çakmaklıoğlu  Arş. Gör., Erciyes Ü. İlahiyat Fakültesi Bu makale, el-Ezher Üniversitesi eski rektörlerinden, büyük sûfi düşünür Abdu’l-Halim Mahmud‘un gözüyle, tasavvufun …

Robert Frager: Neden Oruç Tutuyoruz?

Robert Frager’in “Sufi Terapistin Sohbet Günlüğü” Kitabından: (…) Orucun Mertebeleri Ancak, orucun daha yüksek mertebeleri vardır. İlk ideal hedef yemekten içmekten kaçındığımız gibi zarar verici şeyler yapmak veya söylemekten de kaçınmaktır. Bu İkincisi, sadece beden orucu tutmaktan daha zorludur. Ramazan ayı boyunca hem öfkelenmemeye hem de başkalarını üzmemeye çalışabiliriz. Ağzımıza …

TASAVVUFUN BASAMAKLARI

TASAVVUF YOLUNDA 100 ADIM Burada yer alan metinler Abdulkadir es-Sufi’nin Yüz Basamak adı ile yayınlanan eserinden alınmış olup Şazeliyye tarikatının Darqawi kolunun tasavvuf anlayışını yansıtmaktadır… Eserde tasavvufi terminolojiyi ifade eden kavramlar 100 bölüm halinde düzenlenmiştir. Burada bu  bölümlerden bazıları kitabdaki sıralanış sayıları ile  sunulmuştur. ŞERİAT  ~  2 Şeyh’ül Ekber, «Hakikate …

Ashâb-ı Kirâm

ASHAB-I KİRÂM Resulullah (sav) ile beraber akşam namazı kılmıştık. Aramızda: “Burada oturup yatsıyı da O’nunla birlikte kılsak” dedik ve oturduk. Derken yanımıza geldi ve: “Hala burada mısınız?” buyurdular. “Evet!” dedik. “İyi yapmışsınız!” buyurdu ve başını semaya kaldırdı. Başını sıkça semaya kaldırdı ve şöyle buyurdu: “Yıldızlar semanın emniyetidir. Yıldızlar gitti mi, …

Ziyaretgâh

GÖRSEL TASAVVUF ARŞİVİ TÜRBELER * Allah Dostlarının Türbelerinden Görünümler Hacegan-ı Türkistan Dervişan-ı Türkiye & MAKAMLAR * Allah Dostlarının Makamlarından Görünümler & SURETLER * Tasavvuf Ekseninde Bazı Suretler (Meşayih, Semboller, Derviş Çeyizi… ) Tasvir-i Meşayih “Dinin Celâli” Mevlâna Muhammed Celaleddin Rûmî [K.S. ] & HATLAR Bu sayfalarda Türkistan’dan tüm dünyaya yayılmış …