Currently browsing tag

Gavs

Gavsu’l-Azâm Abdulkadir Geylanî

GAVS-ül A’ZÂM  Hz. Pîr  ABDÜLKÂDİR    GEYLÂNÎ [ Kaddesallahu   Sırrahulaziz ] & S O H B E T L E R İ Güney Azerbaycan’ın Geylân şehrinde 1078 (H.471)de doğdu. Künyesi, Ebû Muhammed’dir. Muhyiddîn, Gavs-ül-a’zam, Kutb-i Rabbânî, Sultân-ul-evliyâ, Kutb-i a’zam gibi lakabları vardır.  Babası Ebû Sâlih bin Mûsâ Cengîdost’tur. Hazret-i Hasanın …