Currently browsing category

Rabıta

TASAVVUFÎ EĞİTİM YÖNTEMLERİ

TASAVVUFΠ EĞİTİM  YÖNTEMLERİ [ Seyr ü Sülûk, Rabıta, Murakabe, Halvet, Riyazet ] SEYR U SÜLÛK : Tasavvuf yolculuğu, tasavvuf yolunda ilerlemeye seyr ve sülûk denilir. İmâm-ı Rabbânî; “Seyr ve sülûkdan maksad, nefsi kötü huylardan ve çirkin sıfatlardan temizlemektir.” demiş, bu çirkin sıfatların başında nefse düşkün olmak ve onun arzularına, isteklerine tutulmak …