Currently browsing category

Tasavvuf Klasikleri

Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN: KOLONİZATÖR TÜRK DERVİŞLERİ

İSTİLA DEVİRLERİNİN KOLONİZATÖR TÜRK DERVİŞLERİ VE ZAVİYELER Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN  Barkan, Ömer Lütfi, Vakıflar Dergisi, s. II, Ankara, 1942, sf. 279-304.   Selçuk-Bizans hudutlarında yaşayan bir uç beyliğinin, diğer emsalinin mazhar olmadığı bir talihle, pek kısa bir zaman içinde tarihin seyrini asırlarca değiştirecek kuvvetli bir imparatorluk haline girivermesi …

Prof. Dr. Necdet TOSUN: AHMED YESEVÎ MENKIBELERİ

AHMED YESEVÎ’NİN MENÂKIBI Dr. Necdet TOSUN M.Ü. İlâhiyat Fak. Tasavvuf ABD   Ahmed Yesevî’nin söz ve nasihatlarını ihtivâ eden en eski eser, halîfesi Sûfî Muhammed Dânişmend’in Mir’âtü’l-kulûb adlı risâlesidir. Ahmed Yesevî’nin menkıbelerini ihtivâ eden bulabildiğimiz en eski eseri, İmâm Sığnâkî’nin risâlesidir.   MÜELLİF: İmâm Hüsâmeddîn Hüseyin b. Ali Sığnâkî (ö. …

MİFTÂH’UL – KULÛB -I-

MiFTÂH’UL – KULÛB  ( Gönüller Açan Anahtar ) Muhammed Nurî Şemseddin Nakşbendî [K.S.]  1801 -1863 yılları arasında yaşamıştır. Kabri, İstanbul – Beşiktaş’taki Yahya Efendi Dergâhı’ndadır. Terceme:  Abdulkadir  AKÇİÇEK I. MURAKABE III. PENDİYYE VASİYET İÇİNDEKİLER     KISIM: Yazarın Hayatı   KISIM: Giriş, Eserin Yazılması   KISIM: Bu Eserin Düzenlenişi Ve Hitabe KISIM: Mukaddime …