Currently browsing category

Dr. Münir Derman

HACI   BEKTAŞ-I   VELÎ : “Kara Dut Ağacım Kurumasın”

G ö n ü l     G ö z ü n d e  Dr.  Münir  Derman Yıldızlar vardı benim vatanımın semalarında; fakat görünmezler. Gölgeleri topraktadır onların… Dağılmış yurdun her köşesine küme küme… Gönül gözü ister, onları görmek için… Kokuları, renkleri efsanelere, menkıbelere bürünmüş, yatar gönüllerde… Nesilden nesile söylenir sözleri. Kudret ve güçleri dolaşır durur. Onlar ölmezler yaşarlar. …

Dr. Münir Derman’ın Ardından…

Dr. Münir Derman’ın Ardından [ Trabzon, 1910 – Ankara, 1989 ] Dr. Münir Derman 1910 yılında Trabzon’da annesi Şehvar Hatun ve  babası Ahmed Rasim Efendi’nin ailesine doğdu, Baba tarafından büyük dedesi Kafkasya’dan Şeyh Şamil, ana tarafından büyük dedesi Hâcegân silsilesine mensub Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi’dir.  Büyük ninesi  yöresinde “evliya kadın” olarak …

Dr. Münir Derman: KÂBE (Allah Dostu Der ki…)

KÂBE Dünyanın şerefli ve mukaddes, lâmekânâ, bakan mekânıdır. Ruhların niyaz ve teveccühü buradan lâmekâna gider.. Lâmekânın, mekânda görünür kapısıdır, bu mübârek yer… Dualar, arzular orada kabul olunur, huzura oradan gidilir… Meleklerin, Velilerin toprakta uğrağıdır. Mirâc-ı Nebi oradan başlamış, nidâ-i Rasûl oradan dünyaya yayılmıştır… Kelâmullah o topraklarda kalb-i pak-i Rasûle verilmeye …