Currently browsing tag

tasavvuf

Tasavvuf Nedir?

TASAVVUFUN TANIMI  Tasavvuf, Allah tarafından sevilme ve Allah’ı sevmeyi  öğrenmektir. Tasavvuf, sehâvet (cömertlik), zerâfet (zariflik) ve nezâfet (temizlik)tir. Tasavvuf,  halktan incinmemek ve mahlukâtı incitmemektir. Tasavvuf, zıtları (zahir/batın ; kesret/vahdet; celal/cemal ; celvet/halvet ) birleştirmektir Cüneyd Bağdadi: ” Hakkın seni sende ifna edip kendisiyle ihya etmesi olan tasavvuf, Allah’ın ahlâkı ile …

Abdulkadir GEYLANÎ: Mürşidin Müride Karşı Görevleri

Müridin Terbiyesinde Şeyhe Düşen Görev Şeyh, kendisine gelen müridi, kendisi için değil; Allah için kabul etmelidir. Mürid ile arkadaşlığı hoşça ve nasihat yollu olmalıdır. Onu şef­kat gözü ile yönetmelidir. Mürid, kendisine yüklenen riyazet görevini çekemez olduğu za­man, ona yumuşak davranmalı ve şefkatli bir ananın çocuğunu terbi­ye ettiği gibi terbiye etmelidir. …

TASAVVUF & SUFİLER’İN  MİSYONU 

EDİTÖR NOTLARI-1* TASAVVUF & SUFİLER’İN  MİSYONU  “Her dem yeniden doğarız; Bizden kim usanası…“ Yunus Emre   “TASAVVUF & SUFİLER” adını verdiğimiz bu websitesi “tasavvuf etrafında” bir başvuru kaynağı olarak sağlam verilerin yer alacağı bir bilgi kaynağı olarak düşünülmüştü. “TASAVVUF & SUFİLER” başlığını taşıyan websitemizi oluşturduğumuz ve yayınladığımız günden ( 6 …

Site Haritası

Rasûlullah [s.a.v.] Digital Âsitane Digital Ashâb Digital Mürşid Digital Murabıt Digital  Sufi Digital Ziyaret Digital Sanat Tasavvuf  Literatürü Sufî Forum Tasavvuf Portalı Haritası Hakkani 1  2  3  4  5   6  7  8 9 10  11 12 13 14 15  16 17 18 19 20  21 22 23 24 25  26 27 28 29 30  31 32 33 34 35  36 37 38 39 40 Sohbetler WEBSİTE  İÇERİĞİ‘nden SEÇMELER… Rasulullah (S.a.v. ) Kronolojisi Hz. Fatımatuz-Zehra ( R.A. ) Şehidler Efendisi : Hz. Hamza (R.A.) Ashâb-ı Suffa Bilal-i Habeşî ( …