TASAVVUF & SUFİLER’İN  MİSYONU 

EDİTÖR NOTLARI-1*

TASAVVUF & SUFİLER’İN  MİSYONU 

“Her dem yeniden doğarız;

Bizden kim usanası…

Yunus Emre

 

“TASAVVUF & SUFİLER” adını verdiğimiz bu websitesi “tasavvuf etrafında” bir başvuru kaynağı olarak sağlam verilerin yer alacağı bir bilgi kaynağı olarak düşünülmüştü.
“TASAVVUF & SUFİLER” başlığını taşıyan websitemizi oluşturduğumuz ve yayınladığımız günden
( 6 Nisan 2000 ) bu yana
 geçen yıllar içerisinde günden güne zenginleşen bu bilgi kaynağı bugün tasavvuf hakkında bilgi edinmek isteyenler için önemli kaynaklardan birisi olarak bu hedef gerçekleştirilmiştir denebilir.

İlk editörial notlarımızdan birisinde “Bazı ziyaretçilerimiz tasavvufi bir geleneğe intisab hakkında yol göstermemizi rica etmektedirler. Websitemizin tesis edilme maksadı açısından bu tür arzuları yerine getirmemiz imkansızdır.” demiştik ; hâlâ da öyledir!…

Yine : “Bu tür bir arzusu olan kardeşlerimiz hakkında temenni ve duamız manevi kemal yolunda niyetlerine muvafık bir vesileye ermeleridir. Bu taliblere  websitemizin tek tavsiyesi “bilmeden bulmanın” , “bulmadan olmanın” çok güç olduğundan “bilmeyi” sağlayacak herşeyi bulabileceğiniz sitemizin özellikle teorik sayfalarını dikkatle incelemeleridir. ” demiştik.

Bütün bunlara rağmen bir mürşid-i kamile erişmekte zorlukları olan ; ya da elini tutup bağlanacağı mürşid hakkında yanlışlık yaparak yıllarını heba etmek istemeyen hassas ve bilgili insanların sorularına ve arayışlarına duyarsız kalmağa gönül elvermediği için sitemizi tasavvufi uygulamalar konusunda daha yararlı hale getirecek yeni başlıklar websitesine eklenmiş durumdadır.

Bu çerçevede tasavvufi pratiğin en önemli konuları olan “biat ve intisab (bir mürşide bağlanma) töreni” ; ilk zikir dersini alan “sufi adayı”nın yapacağı “ilk zikir dersleri” hakkında bilgi ; zikreden kişide ortaya çıkacak olan “letaif zuhuratları” ; tasavvuf adayının “yol”da ilerledikçe ulaşacağı manevi dereceler olan  “makamât” gibi önemli seyr ü sülûk konularından başta Miftahu’l-Kulub ve Mektubat-ı Rabbani olmak üzere tüm tasavvuf tarihinin en sağlam kaynakları ışığında önemli bilgileri sufi adaylarına “Seyr ü Süluk” başlıklı ana konu sayfasında sunuyoruz.

Yolculuk – hamd alemlerin Rabb’ine – devam etmektedir. Bu yolun her  yeni durağında kervan yeni unsurlarla zenginleşerek  maksuda doğru ezelden ebede sürecek yolculuğuna devam edecektir.

Fikir ve önerileri ile bu sayfaların oluşumuna katkıda bulunmuş olan tüm tasavvuf yolcularına seyr ü süluklarında muvaffakiyet diler , nice manevi fethlere vasıl olmalarını niyaz ederiz.

Allah bes, baki heves…

Tevfik Allah’dan…Azze ve Celle.
_______________________________________________________________________

(*) Bu editorial not TASAVVUF & SUFİLER sitemizin ilk versiyonunda yayınlanmıştır. (6 Nisan 2000)