Currently browsing tag

Abdulkadir Es-Sufi

TASAVVUFUN BASAMAKLARI

TASAVVUF YOLUNDA 100 ADIM Burada yer alan metinler Abdulkadir es-Sufi’nin Yüz Basamak adı ile yayınlanan eserinden alınmış olup Şazeliyye tarikatının Darqawi kolunun tasavvuf anlayışını yansıtmaktadır… Eserde tasavvufi terminolojiyi ifade eden kavramlar 100 bölüm halinde düzenlenmiştir. Burada bu  bölümlerden bazıları kitabdaki sıralanış sayıları ile  sunulmuştur. ŞERİAT  ~  2 Şeyh’ül Ekber, «Hakikate …