Currently browsing category

Sufi Kütübhanesi

SU ÜSTÜNE YAZI YAZMAK

“SU   ÜSTÜNE   YAZI   YAZMAK” Dr. Hayati BİCE “Su Üstüne Yazı Yazmak” İnsan Yayınları arasında yayınlanan otobiyografik bir roman… Romanın yazarı Muhyiddin Şekûr hakkında geçtiğimiz yıllarda İstanbul’a bir konferansa katılmak üzere geldiği ve kitabın künye sayfasında hakkında yazılan birkaç satır dışında bilgiye de sahip değil-d-im. Bu kadarıyla ilk bakışta pek …

‘YAZILMIŞTIR HERŞEY’ GARİBLERİN KİTABI’nda

‘YAZILMIŞTIR HERŞEY’ GARİBLERİN KİTABI’nda Birkaç ay önceydi; canlardan bir can kitap tanıtım yazıları istemişti. Ancak alışıldık, sıradan “tavsiye” yazılarına benzer çalakalem yazılara elim varmadı. Sonra birgün, Kitap Sarayı’nda yeni yayınlar arasında -18 yıl önce ilk defa okuduğum- “Gariplerin Kitabı“nın Mavi Yayıncılık tarafından çıkarılmış olan yeni baskısını görünce ‘gecikmiş bir tanıtım yazısı’ …

Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN: KOLONİZATÖR TÜRK DERVİŞLERİ

İSTİLA DEVİRLERİNİN KOLONİZATÖR TÜRK DERVİŞLERİ VE ZAVİYELER Prof. Dr. Ömer Lütfi BARKAN  Barkan, Ömer Lütfi, Vakıflar Dergisi, s. II, Ankara, 1942, sf. 279-304.   Selçuk-Bizans hudutlarında yaşayan bir uç beyliğinin, diğer emsalinin mazhar olmadığı bir talihle, pek kısa bir zaman içinde tarihin seyrini asırlarca değiştirecek kuvvetli bir imparatorluk haline girivermesi …

Dr. İbrahim BAZ: Sanal Âlemde Tasavvuf

Sanal Âlemde Tasavvuf Prof. Dr. İbrahim BAZ Tasavvuf Dergisi, Ankara, 2002, sayı: 8, s. 147-156 Hızla gelişen teknoloji, bir yandan günlük hayatımızın her ânını etkileyip eli­mizdeki vazgeçilmez zannettiğimiz değerlerimizi alıp götürürken, diğer yandan insanlara yeni imkânlar sunmaktadır. Yaşadığımız 21. yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri de kuşkusuz inter­nettir. Özellikle zaman kullanımı …

Prof. Dr. Necdet TOSUN: AHMED YESEVÎ MENKIBELERİ

AHMED YESEVÎ’NİN MENÂKIBI Dr. Necdet TOSUN M.Ü. İlâhiyat Fak. Tasavvuf ABD   Ahmed Yesevî’nin söz ve nasihatlarını ihtivâ eden en eski eser, halîfesi Sûfî Muhammed Dânişmend’in Mir’âtü’l-kulûb adlı risâlesidir. Ahmed Yesevî’nin menkıbelerini ihtivâ eden bulabildiğimiz en eski eseri, İmâm Sığnâkî’nin risâlesidir.   MÜELLİF: İmâm Hüsâmeddîn Hüseyin b. Ali Sığnâkî (ö. …

MİFTÂH’UL – KULÛB -I-

MiFTÂH’UL – KULÛB  ( Gönüller Açan Anahtar ) Muhammed Nurî Şemseddin Nakşbendî [K.S.]  1801 -1863 yılları arasında yaşamıştır. Kabri, İstanbul – Beşiktaş’taki Yahya Efendi Dergâhı’ndadır. Terceme:  Abdulkadir  AKÇİÇEK I. MURAKABE III. PENDİYYE VASİYET İÇİNDEKİLER     KISIM: Yazarın Hayatı   KISIM: Giriş, Eserin Yazılması   KISIM: Bu Eserin Düzenlenişi Ve Hitabe KISIM: Mukaddime …

SUFİ KÜTÜBHANESİNİN “YENİLER” RAFI

SUFİ  KÜTÜBHANESİNİN    ” Y E N İ L E R “    RAFI * İSLÂM KLASİKLERİ : Başta Sadreddin Konevi (K.S.) ve İsmail Hakkı Bursevi (K.S.)    olmak üzere tasavvuf alanında eser vermiş  alimlerin eserleri külliyat halinde yayınlanmağa başladı.                           * ANNEMARİE SCHİMMEL KİTAPLIĞI : Ünlü Alman bilgini ANNEMARİE SCHİMMEL’in …

İlginç Bir Hidayet Öyküsü

CATHERİNE  DELORME’NİN HİDAYETULLAH’  OLUŞ  ÖYKÜSÜ CATHERİNE  DELORME Sicilyalı heykeltraş bir babanın çocuğu olarak 1901’de doğdu.Çocukluğu Cezayir’de geçti.1.Dünya Savaşı sırasında Fransız bir doktorla evlendi.Eşinin tayini üzerine Tunus’a gitti. Müslüman olduktan sonra Hidayetullah ismini aldı. Hidayet öyküsü -kendi anlatımıyla-: “Tunus’ta iken İslamiyete duyduğum alakadan dolayı müslüman ailelerle yakınlık kurdum.Fakat İslam ile ilgili …

” Tasavvuf ve Psikoterapiler Üzerine “

” Tasavvuf ve Psikoterapiler Üzerine “ Ali  Rıza  BAYZAN  – Çeçenya’da şehit düşen amcaoğlum ve adaşım Ali Rıza Bayzan’a ithaf ediyorum-     İnsanın doğası konusunda, Freud kötümser iken Rogers iyimserdir. Davranışçı terapilere göre ise insanın doğası tümüyle nötrdür. Sûfî göre insanın doğasında hem iyilik, hem de kötülük eğilimleri vardır; ancak bu …