Hoca Ahmed Yesevî / DÎVÂN-I HİKMET * 12. Baskı Kitabevlerinde…

Hoca Ahmed Yesevî / DÎVÂN-I HİKMET

Türkiye Türkçesine Aktarım: Hayati BİCE

12. Baskı Kitabevlerinde…
Uzun süredir baskısı bulunmayan Türkiye Diyanet Vakfı yayını DÎVÂN-I HİKMET yeni düzenleme ve nefis bir baskı ile yayınlandı.
Bu baskıda 256 hikmetin Karahanlı Türkçesi’ndeki orijinal metni ile hikmetlerin Türkiye Türkçesi’ne aktarımı yer alıyor.
Türkiye sathındaki Türkiye Diyanet Vakfı Kitabevleri’nde ve internet kitabevlerinde satışa açılmıştır.
256 HİKMET, 536 Sayfa

***

TRT-AVAZ GÖKKUBBEMİZ programında Dr. HAYATİ BİCE

Ahmed Yesevî ve Divân-ı Hikmet’i Anlattı.

*Dr. Hayati BİCE: “Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet” Sohbeti: 1.Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=u2MnbjJRilg

*Dr. Hayati BİCE: “Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet” Sohbeti: 2.Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=TkfMOVWW6eM