Currently browsing tag

Pîr-i Türkistan

Hoca Ahmed Yesevî / DÎVÂN-I HİKMET * 12. Baskı Kitabevlerinde…

Hoca Ahmed Yesevî / DÎVÂN-I HİKMET Türkiye Türkçesine Aktarım: Hayati BİCE 12. Baskı Kitabevlerinde… Uzun süredir baskısı bulunmayan Türkiye Diyanet Vakfı yayını DÎVÂN-I HİKMET yeni düzenleme ve nefis bir baskı ile yayınlandı. Bu baskıda 256 hikmetin Karahanlı Türkçesi’ndeki orijinal metni ile hikmetlerin Türkiye Türkçesi’ne aktarımı yer alıyor. Türkiye sathındaki Türkiye …

Ahmed Yesevî ve Divân-ı Hikmet Sohbeti / TRT-AVAZ

TRT-AVAZ GÖKKUBBEMİZ programında Dr. HAYATİ BİCE Ahmed Yesevî ve Divân-ı Hikmet’i Anlattı. *Dr. Hayati BİCE: “Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet” Sohbeti: 1.Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=u2MnbjJRilg *Dr. Hayati BİCE: “Ahmed Yesevi ve Divan-ı Hikmet” Sohbeti: 2.Bölüm: https://www.youtube.com/watch?v=TkfMOVWW6eM

TASAVVUFUN   SEÇKİN   SİMALARI

* HAZRET-İ RASÛLULLAH (S.A.V) Ahmed-i Mahmud-u Muhammed Mustafa (s.a.v)’in Hayatı Muhammed Mustafa (s.a.v)’in Kronolojisi * EHL-İ BEYT-İ RASULULLAH Hz. Fatımatü’z-Zehra binti Muhammed {R.A} Hz. Aliyyul-Murteza bin Ebu Talib{K.V.} Hz. Hasan{R.A.} Hz. Hüseyin{R.A.} * EZVÂC-I TAHİRÂT [Rasulullah’ın Eşleri] Hz.Hatıcetul-Kübra{R.A.} Hz. Aişe{R.A.} * ÇAR YÂR-İ GÜZÎN [DÖRT SEÇKİN DOST] Sıddık-i Ekber Ebu Bekr {R.A.} Ömerül-Faruk bin Hattab {R.A.} Osman-ı …

HACI   BEKTAŞ-I   VELÎ : “Kara Dut Ağacım Kurumasın”

G ö n ü l     G ö z ü n d e  Dr.  Münir  Derman Yıldızlar vardı benim vatanımın semalarında; fakat görünmezler. Gölgeleri topraktadır onların… Dağılmış yurdun her köşesine küme küme… Gönül gözü ister, onları görmek için… Kokuları, renkleri efsanelere, menkıbelere bürünmüş, yatar gönüllerde… Nesilden nesile söylenir sözleri. Kudret ve güçleri dolaşır durur. Onlar ölmezler yaşarlar. …