TARİHTE ve BUGÜN YESEVÎYYE : MUHAMMED ÂLİM SIDDÎKÎ (ö.1633) ve SİLSİLESİ

09XVII. YÜZYILDA ORTA ASYA’DA BIR YESEVÎ ŞEYHI:
MUHAMMED ÂLİM SIDDÎKÎ (Ö. 1043/1633)

Prof. Dr. Necdet Tosun 
Marmara Ün. İlahiyat Fakültesi, İstanbul

Bugünkü Afganistan’da devam eden Yesevî kolunun Âlim Şeyh’ten sonraki silsilesi şöyle devam
etmiştir:

Âlim Şeyh (Muhammed Âlim Sıddîkî)

Muhammed Şerîf Hüseynî (Huccetü’z-zâkirîn kitabının müellifi)
Şeyh Arslan Hokandî
Emîr Şâh Karşî
Seyyid Kâmil Dervîş (ö.1816)
Muhammed Sâbir Tirmizî (ö.1866)
Hoca Salâhaddin Ata (ö.1915)
Hoca Muhammed Şerîf Ata (ö.1958)
Muhammed Gök Ahund (ö.1991)
Oraz Muhammed Yesevî (ö.2018, Afganistan, Fâriyâb)

İhsânullah Ahrâr Yesevî (Afganistan, Kunduz’da hayattadır).

***


İhsanullah Ahrar Yesevi / Postnişîn

(*) Tarihî öneme sahip bu bildiri 26-28 Ekim 2022 günlerinde Kazakistan’ın Türkistan şehrinde düzenlenen “THE PEOPLE PROTECTING MONUMENTS, Materials of International Conference on sustainable tourism, pilgrimage, and sacred heritage” başlıklı uluslararası konferansta 26 Ekim 2022 günü yapılan oturumda sunulmuş ve sempozyum kitabında yayınlanmıştır.
Bildiri uzun zamandır “artık tarihe karıştı”ğı iddia edilen “Yesevîyye” yolunun gelenekteki tarza uygun bir şekilde, kurum yapılanması olarak Güney Türkistan diye bilinen Afganistan’ın kuzeyinde bulunan Kunduz bölgesinde devam ettiğini kanıtlamaktadır.

(**) Bu önemli bildiriyi sunan Prof. Dr. Necdet Tosun’un sözkonusu silsileye değindiği 31 Aralık 2022 tarihli konuşması burada:
https://www.youtube.com/watch?v=7OikAqVeFNo