İmam Şamil’in Mekke Şerifi’ne Mektubu

Şamil’in Hicaz Emiri olan Mekke Şerifi’ne Mektubu

İmam Şamil’in

Hicaz Emiri olan

Mekke Şerifi’ne Mektubu

 ( 1848 )

  Allah hükümranlığını daim eylesin ve emirliğini güçlendirsin!

Amin.

 Dağıstan bölgemiz Rus topraklarının yakınında bulunduğu için, Ruslar bütün devlet güçlerini bize karşı savaşta kullanarak topraklarımızı işgal etmeye çalışmaktadırlar. Onların bu husustaki gayretleri, kuvvetlerinin saldırısına bizimkinden başka hiçbir ülkenin karşı koyamayacağı şekilde yoğundur. Biz bu duruma sadece imanımıza sıkı bir şekilde bağlı kaldığımız, Allah’a itaat ettiğimiz, Kur’an’ın cihada teşvik eden talimatlarına saygı gösterdiğimiz, Peygamber’in çizmiş olduğu Şeriat yolunu sadakatle takip ettiğimiz ve onun izinde yürüdüğümüz için ulaştık. Bütün bunları, düşmana karşı koyacak durumda olmak için yapıyoruz.

 Bu savaş nesillerden beri devam ediyor. Biz, hükümdârımız olan Ulu Sultan’a  (Osmanlı) , durumumuzdan haberdar etmek ve yardım istemek için elçi gönderemeyecek kadar tamamen kuşatılmış durumdayız. Senin Hicaz valisi ve iki kutsal şehir Mekke ve Medine’nin muhafızı olarak tayin edildiğini öğrendik. Sen sözü dinlenen ve kendisine güvenilen bir insansın. Şöhretin bütün milletlere ve hatta Dağıstan topraklarımıza bile ulaşmıştır. İşte bunun içindir ki, bize yardım etmen ve Dîvan’ı (Büyük İmparatorluk Divanı’nı) bundan haberdar etmen için sana bu mesajı gönderiyorum. Durumu inceledikten sonra Ulu Sultan’ın ve diğer zevatın nezdinde bütün aklınla girişimde bulunmaya teşebbüs et. Allah’ın Dağıstan’da O’nun için yıllardan beri çarpışan sünnî hizmetçileri için ne olur bunu yap.

 Mesajımızı sakın ihmal etme, ona gereken bütün itinayı göster ve yardım isteğimizi yerine getirmeye çalış. Şayet davetimize gerçek bir mü’min cesareti île karşılık verebilirsen, bizi rahatlatmak için en kısa zamanda yardım et. Aksi taktirde, Yüce Allah’tan başka hiç kimse ve hiçbir güç gelip bize yardım edemeyecektir. Başarımız da sadece O’na bağlıdır. Sana gelince, seninle kıyamet gününde karşılaşacağız.

 ( Şamil )