Silsile-i Nakşbendiyye-i Dağıstanîyye

SİLSİLE-i  ALİYYE-i   NAKŞBENDİYYE-i DAĞISTANÎYYE

“Tarikat-ı   Sıddîkiyye”

Tasavvufi yolda  “Silsile”  günümüzde kendisine biat edilen  Mürşid-i Kamil’den  Hz. Rasulullah (s.a.v.)’e kadar ulaşan bir manevi zincirdir.

Bu zincirin sağlam  oluşu tasavvufi feyz ve bereketin intikalinde çok önemli olduğundan  intisab edilen tasavvuf  yolunun “açık” olmasının ve manevi feyz akışının “aktif” oluşunun en büyük delili “sahih bir silsile”ye sahip olmasıdır.

 1. Rasûlullah : Muhammed Mustafa  ibn Abdullah

  Sallallahu Aleyhi ve Sellem

 2. Ebu Bekr es-Sıddîk, Radiya-l-Lahu`Anh
 3. Selman el-Farisî, Radiya-l-Lahu`Anh
 4. Kasım  ibn Muhammed ibn Ebu Bekr qaddasa-l-Lahu sirrah
 5. Cafer es-Sadık, Aleyhi-s-selam .
 6. Tayfur Ebu Yezid el-Bistami, Radiya-l-Lahu anh
 7. Ebul Hasan Ali el-Harakani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 8. Ebu Ali el-Farmedi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 9. Ebu Yakub Yusuf el-Hemedani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 10. Ebul Abbas Hızr Aleyhi-s-selam
 11. Abdul Halık el-Gücdüvani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 12. Arif er-Rivgeri, qaddasa-l-Lahu sirrah
 13. Hace  Mahmud el-Encir el-Fagnevi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 14. Ali er-Ramiteni, qaddasa-l-Lahu sirrah
 15. Muhammed Baba es-Semmasi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 16. Emir Külal, qaddasa-l-Lahu sirrah
 17. Muhammed Baha’üddin Şah-ı Nakşbend el-Buhari, qaddasa-l-Lahu sirrah
 18. Ala’uddin Attar el-Buhari , qaddasa-l-Lahu sirrah
 19. Yakub el-Çerhi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 20. Ubeydullah Ahrar, qaddasa-l-Lahu sirrah
 21. Muhammed Zahid, qaddasa-l-Lahu sirrah
 22. Derviş Muhammed, qaddasa-l-Lahu sirrah
 23. Muhammed Hace el-Emkeneki, qaddasa-l-Lahu sirrah
 24. Muhammed Baki bi-l-Lah, qaddasa-l-Lahu sirrah
 25. İmam-ı Rabbani Ahmed Farûki es-Serhendi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 26. Muhammed Masum Farûki el-Müceddidi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 27. Muhammed Seyfuddin Farûki el-Müceddidi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 28. Nur Muhammed el-Bedavani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 29. Şemsuddin Habibullah Mazhar Cân-ı Canan, qaddasa-l-Lahu sirrah
 30. Gulam Ali Abdullah ed-Dehlevi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 31. Halid el-Bağdadi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 32. İsmail Muhammed eş-Şirvani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 33. Has Muhammed eş-Şirvani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 34. Muhammed Efendi el-Yerahi, qaddasa-l-Lahu sirrah
 35. Cemaleddin el-Gazikumuki , qaddasa-l-Lahu sirra  
 36. Ebu Ahmed es-Suğuri, qaddasa-l-Lahu sirrah
 37. Ebu Muhammed el-Medeni, qaddasa-l-Lahu sirrah
 38. Şerafeddin ed-Dağıstani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 39. Abdullah  ed-Dağıstani, qaddasa-l-Lahu sirrah
 40. Muhammed Nazım Adil el-Haqqani, qaddasa-l-Lahu sirrah
  ***
  Şeyh  Şerafeddin  Dağıstanî (K.S.) Sohbetleri
  Şeyh  M. Nazım el-Hakkani (K.S.) Sohbetleri
  Ali Usta’nın anılarında Şeyh Şerafeddin  Dağıstanî

  “The Naqshbandi Sufi Way : History and Guidebook of the Saints of the Golden Chain” kitabında verilen “Nakşbendiyye-i Dağıstaniyye Silsilesi“dir.
  Kaynak : http://www.naqshbandi.org/frmchain.htm

   


 

Bir cevap yazın