Divân-ı Hikmet

Divân-ı Hikmet Hakkında Birkaç Söz

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından ilk kez 1993 yılında -UNESCO tarafından “Ahmed Yesevi Yılı” ilan edilmesi münasebeti ile- basılan Divân-ı Hikmet ilim ve kültür çevrelerinde büyük bir ilgi ile karşılandı. Yayınımız birçok akademik çalışmada referans alındı; kaynak kitap olarak değerlendirildi. Divân-ı Hikmet kitabının bugün beşinci baskısının yapılıyor olması da bu ilginin bir işaretidir. Divân-ı Hikmet üzerinde emek veren bir insan için en büyük ödül, yapılan çalışmanın ilim çevrelerinde olduğu kadar tasavvufi halkalarda da gördüğü hüsn-i kabul olmalıdır.
muhur_yesevi_trans

Bu beşinci baskıda önceki baskılar ile karşılaştırıldığı takdirde görüleceği gibi birçok yeni ilave sözkonusu olmuştur. Sadece genişletilen sunu kısmı değil “hikmet”lerin yer aldığı kısmın da önceki baskılarla karşılaştırıldığında son baskıda nerede ise yarı yarıya genişletildiği görülecektir.Bu durum son yıllarda artan “Yesevilik Araştırmaları” ile Türkistan Cumhuriyetleri’nde ‘kenarda-köşede kalmış’ el yazmalarının gün ışığına çıkması ile yeni “hikmet”lere ulaşılmasından ve bu yeni ele geçirilen “hikmet” parçalarının yayınlanmağa başlamasından kaynaklanmıştır.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 2006 yılında yayınlanan ve akademisyen Nadirhan Hasan tarafından yayına hazırlanan “Yeni Bulunan Hikmetler” başlıklı çalışmada yer verilen yetmişüç hikmet bunun son örneğidir. Muhtemeldir ki çeşitli kaynaklardan ilim dünyasına ulaştırılacak “yeni el yazmaları” meydana çıkıp bunlar incelendikçe “yeni hikmetler” de ortaya çıkmağa devam edecektir.

Burada yeri gelmişken, yukarıda bahsedilen “Yeni Bulunan Hikmetler” kitabından bilgilenmeme ve nihayet kitabın elime ulaşmasına vesile olan genç kardeşim Devranbek Mergilanî’ye teşekkür etmeliyim. Bu vesile ile Divân-ı Hikmet’in adeta yeniden düzenlenerek basımı noktasındaki destek ve yardımları için Türkiye Diyanet Vakfı Yayıncılık İşletmesi yönetimine de şükran borçluyum.

Divân-ı Hikmet’in bu yeni baskısının Hoca Ahmed Yesevi ve eserinin ülkemizde tanıtımına katkısının bu kitaba emeği geçen tüm insanlar için ebediyete kadar açık kalacak bir hayr kapısı ve iki cihanda Hazret-i Pir-i Türkistan’ın himmetlerine vesile olması niyazımla…

Ankara, 1 Mart 2008

Dr. Hayati BİCE

__________________________________________

[*] Divân-ı Hikmet’în internetten yayını için hazırlanan sitenin tasarımı ve yayını konusunda büyük emeği ve payı olan Akansu AYYILDIZ’a teşekkür ederiz.

[**]Divan-ı Hikmet, eseri günümüz Türkçesi’ne uyarlayan Dr.Hayati Bice’nin izni ile yayınlanmıştır.
İçerik ile ilgili konularda yesevihan@gmail.com adresinden kendisi ile iletişim sağlayabilirsiniz.Herhangi bir suretle alıntı yapmak isteyenlerin de aynı adres vasıtasıyla izin istemeleri rica olunur.

http://divanihikmet.net/

Bir cevap yazın