” Derman Arardım Derdime…”

 

Dr. Münir Derman

KABİR  TAŞIM  *

Bir gövde borcum var toprağa

Verdim borcumu.

Ruhumun toprağa borcu yok benim.

Arama toprakda beni, ben başka yerdeyim.

Toprağım temizdi, temiz teslim ettim borcumu.

Bu kabir ruhumla gövdemin ayrılış yeri.

Burada arama, burda değilim.

Azapda değil, narda değilim.

Sıkıntım kalmadı artık, aç ve yoksul değilim.

Dünyada haksızlık, sefalet, açlık, sıkıntı, dertlerle arkadaş yaşadım.

Şikayet etmedim Rabb’imden, bu nedir diye

Kırklar, yediler, dörtler, üçlerle arkadaş idim.

Hızır’la buluştum, konuştum, dertleştim, dünya yüzünde…

Şikayet etmedim kendi halimden.

Nefsinle uğraşma bu savaş değildir.

Kabirde azabın esası budur.

Bırak nefsini kendi  haline.

Uğraşma onunla yakışmaz sana.

Gövde, nefis, ruh başka başkadır.

Yekdiğerine karıştırıp çengelleme onları.

Nefis dünyada kalır, gövde toprakda

Ruh gider aslı olan Rab’bine

Burada arama burda değilim.

Azapda değil, narda değilim.

Sıkıntım kalmadı, aç ve yoksul değilim.

Gövdemi verdim toprağa borçlu değilim.

Nefsimin de derdi dünyada kaldı.

Üzme kendini, ben de senin gibiyim.

Rabb’imin yanında uçar gibiyim.

Dr. Münir Derman

Ankara; 2.12.1989, Cumartesi

(*) Bu metin Dr. Münir Derman tarafından kabir kitabesine yazılmak üzere vasiyet edilmiş olup  mezarı başındaki kitabede yer almaktadır.)

Dr. Münir DERMAN İle İlgili Sahifeler

KENDİ  SÖZLERİYLE  DR. MÜNİR DERMAN  [ K.S.]

Dr. Münir Derman’ın Ardından (Kısa Hayat Hikayesi)

Derman Deryasından Bir Kaç Damla…

Dr. Münir Derman’ın Necip Fazıl Kısakürek’e Yolladığı İlginç Mektub

Ricalullah : Üçler-Yediler-Kırklar