Mevlânâ ve İbn Arabî üzerine…

Mevlânâ ve İbn Arabî üzerine Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile söyleşi Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Tahralı özellikle Mevlânâ ve İbn Arabi üzerine çalışmasıyla tanınan bir isim. Yaptığımız söyleşiyi ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz. Necdet Yılmaz Soru: Hazreti Mevlânâ ile İbn Arabî aynı asrın insanı. Farklı coğrafyalarda yetişmiş olmalarına rağmen âdetâ …

SUFİLER & SANAT

SUFİLER    &    SANAT TASAVVUFΠ   SANAT    PORTALI “Tezhib, ruhun Allah’a doğru akışını “billurlaştırır” ve Allah Kelamı’nın kutsal varlığından ortaya çıkan ruhun yeniden bütünleşmesinde bizzat yardımcıdır. Tezhib, kutsal metnin okunmasından ortaya çıkan manevî enerjinin görselleşmesini mümkün kılar; böylelikle o, sayfanın kenarında bulunurken, hat bizzat metni oluşturur.  Tezhib, Kutsal Kelam’ı çevreleyen hâle ve …

Dr. Hayati BİCE: Yesevî’nin “Tengri”si

Yesevî’nin  “Tengri”si Dr. Hayati Bice * Yakın devir Türk düşünce hayatındaki tartışmalardan birisi de “Tanrı” kelimesinin Allah anlamında kullanılıp kullanılamayacağı etrafında cereyan etmiştir. Daha çok Türk milliyetçiliği ile siyasi olarak ayrışan ve -arkaplanına bakıldığında etnik bir karınağrısının arkasına sığındığı- İslami söylemlerin popüler hale getirdiği bu tartışma bazen kırıcı ve yıkıcı …

Prof. Dr. Nazif SHAHRANİ: SOVYET DÖNEMİ UYGULAMALARI

ORTA ASYA VE SOVYETLER DÖNEMİ UYGULAMALARINI SORGULAMA * Prof. Dr. Nazif SHAHRANİ ** (Çev: Vildan SERİN *** Kaynak Websitesi:   http://www.academical.org/ Moskova’da yapılan, başarısız Ağustos 1991 darbesinin ardından batı Türkistan’lı müslümanların tarihindeki acı ve ızdrapla dolu uzun bir dönem; Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle kapandı. Böylece, askerî ve teknolojik üstünlüğe sahip olan, iktisâdî ve …

Prof. Dr. Metin İZETİ: ARNAVUT TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE AHMED YESEVİ

ARNAVUT TASAVVUF KÜLTÜRÜNDE HOCA AHMED YESEVİ’NİN ETKİSİ Prof. Dr. Metin İZETİ İnsanlık tarihinde önemli bir yer teşkil eden, varlığını uzun süre sürdürebilmiş ve bugün bile birçok yönden tekrar keşfedilmeye çalışılan Osmanlı Devleti’nin alt yapısını oluşturan, ya da manevî zeminini teşkil eden yapıcı unsur, İslam dininin doğuşunu takip eden kısa süre …

Prof. Dr. Mahmud Erol KILIÇ: Sûfî Şiirinin Poetikası

Sûfî Şiirinin Poetikası Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç KAYNAK: Cogito Dergisi; Kış-2004 ; Sayı: 38 Klasik edebiyatımızda şiir; bir anlamın (mânâ) semboller (remz), ritimli sözler (mevzûn) ve uyumlu sesler (mukaffâ) yardımıyla aktarma eylemi içerisinde şekil bulan bir ifade biçimi olarak tarif edilir. Bu sanat yeteneğinin öznesi olan insan yani “şair” ile onun …

Dr. Hayati BİCE: Müslümanları İslam’la Korkutmak…

‘ İslamofobi ‘  ya da  Müslümanları İslam’la Korkutmak… Dr.  Hayati  Bice http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2006/nisan/29/dusunce.html Batılılar, fundamentalist (radikal) İslamcı gibi yaftalarla mahkum ettikleri pek çok İslâmî hareketi, karalama yoluna başvuruyorlar. Müslümanları adeta İslam ile korkutuyorlar İslamofobi, son aylarda siyasi yetkililerden bilim çevrelerine kadar geniş bir çerçevede dolaşımda olan bir terim olarak dikkat çekici …

Prof. Dr. Ahmed Yaşar OCAK: İslâm, Tasavvuf ve Tarikatlar

İslâm, Tasavvuf ve Tarikatlar – Sosyal Tarih Perspektifinden Bir Bakış – Prof. Dr. Ahmed Yaşar Ocak     Türkiye’de özellikle 1980’lerden sonra sık sık adetâ periyodik bir şekilde İslâm, tasavvuf ve tarikatlar konusu yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Değişik kesimleri temsil eden ve, çok azı müstesna, genellikle bu konuları tartışmak için yeterli bilgi donanımına …

Prof. Dr. Necdet Tosun: Yesevîlik’te Zikr-i Erre

Yesevîlik’te   Zikr-i  Erre  Prof. Dr. Necdet Tosun   Orta Asya’da Hoca Ahmed Yesevî’nin tâkipçileri olan Yesevî dervişlerinin yüzyıllarca icrâ ettikleri toplu zikir usûlüne zikr-i erre yani testere zikri adı verilir. Zikrin ilerleyen aşamalarında kelimeler (esmâ) kaybolup sâdece boğazdan testere sesini andıran bir hırıltı çıktığı için bu şekilde isimlendirilmiştir. Bugün Yesevîlik büyük …

Prof. Dr. Necdet TOSUN: AHMED YESEVÎ MENKIBELERİ

AHMED YESEVÎ’NİN MENÂKIBI Dr. Necdet TOSUN M.Ü. İlâhiyat Fak. Tasavvuf ABD   Ahmed Yesevî’nin söz ve nasihatlarını ihtivâ eden en eski eser, halîfesi Sûfî Muhammed Dânişmend’in Mir’âtü’l-kulûb adlı risâlesidir. Ahmed Yesevî’nin menkıbelerini ihtivâ eden bulabildiğimiz en eski eseri, İmâm Sığnâkî’nin risâlesidir.   MÜELLİF: İmâm Hüsâmeddîn Hüseyin b. Ali Sığnâkî (ö. …