Kadim Evliyaullah

Sufi Tarikatlarının Kurucu Pîrleri & Öncüleri

PÎRÂN-I    TURÛK-U   ALİYYE

Gavs-ı Azam  Abdulkadir   Geylani  [K.S.] & Sohbetlerinden Seçmeler
Hazret Sultan  Hoca Ahmed Yesevi [K.S.] &  Eseri : “Divan-ı Hikmet”
Şah-ı Nakşbend  Muhammed   Bahauddin  Buhari [K.S.] & Sohbetleri
Hazret-i Pîr Ahmed er-Rufaî [K.S.]
Hazret-i Pîr Ahmed el-Bedevî[K.S.]
Hazret-i Pîr Ebu’l Hasen Şazelî[K.S.]
Hazret-i Pîr Necmüddin Kübra [K.S.]
Hazret-i Pîr İbrahim ed-Dessûkî[K.S.]
Hazret-i Pîr Muîniddin Çiştî [K.S.]
Hoca Yusuf Hemedani [ K.S. ]
Abdulhalık Gücdüvani [ K.S. ]
Hace Azizân Ali Ramitenî [K.S.]
Mahmud Encir Fagnevî [K.S.]
Arif Rivgerî [K.S.]
Muhammed Baba Semmasî[K.S.]
Seyyid Emir Külâl [K.S.]
Muhammed Parsa[K.S.]
Alaaddin Attar[K.S.]
Yakub Çerhî [K.S.]
Hoca Ubeydullah Ahrar [K.S.]
Seyyid Ahmed Buharî [K.S.]
İmam- ı Rabbani Ahmed Farukî Serhendî [K.S.]
Mevlana Halid-i Bağdadî[K.S.]
Şeyh-i Ekber  Muhyiddin ibn Arabi [K.S.] Müminlere Nasihatleri
Hakim Ata Süleyman [K.S.]
Emir Sultan Buharî [K.S.]
Eşrefoğlu Rumi [K.S.] & Şiirlerinden Seçmeler
Pir-i Sâni İsmail Rûmî [K.S.]
Ahmed Kuddusi [K.S.]
İbrahim Hakkı Erzurumi [ K.S. ]
Sadreddin Konevi [ K.S. ]   &  Kırk Hadis Derlemesi
Yahya Efendi [K.S.]
Muhammed Nuri Şemseddin[K.S.]
Ömer Halvetî [K.S.]
Pîr-i Sâni Yahya Şirvanî [K.S.]
İbrahim Gülşenî [K.S.]
Hazret-i  Pir  Şaban-ı Velî [K.S.]
Hazret-i  Pir Husameddin Uşşaki [K.S.]
Abdulmecid Sivasî [K.S.]
Abdulehad Nuri [K.S.]
Şemseddin Sivasî [K.S.]
Hazret-i Pîr Hacı Bayram-ı Veli [K.S.]
Ak Şemseddin [K.S.]
İsmail Hakkı Bursevi [K.S.]
Hazret-i  Pir  Nureddin Cerrahi [K.S.]
Aziz Mahmud Hudâyi [K.S.] & Günümüze de Yazılmış Bir Mektubu
Hazret-i  Pir Husameddin Uşşakî [K.S.]
Ümmi Sinan [K.S.]
Bahaeddin Veled [K.S.]
Burhaneddin Tirmizî [K.S.]
Muhammed Şemsüddin Tebrizi [K.S.]
Hazret-i Pir  Mevlana Celaleddin Belhi / Rumi [K.S.] & Mesnevi-i Şerifinden…

               *Mesnevi-i Şerif’den Seçmeler

               *Menakıb-ı Mevlana Celaleddin                 

Sultan Veled [K.S.]
Hazret-i Pîr Hacı  Bektaş-ı  Velî  [K.S.] 
Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi [K.S.]
Osman Bedreddin Erzurumi [ K.S.]
Küçük Hüseyin Ankaravi [K.S.]
Seyyid Cemaleddin Gazikumuki [K.S.]

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir