Divân-ı Hikmet

Ahmed Yesevî’nin Divân-ı Hikmet kitabında yer alan
217 hikmeti 
Türkiye Türkçesi ile bu sayfadan okuyabilirsiniz:

http://divanihikmet.net