İslâm’ın Temel Kaynakları

İSLAM’IN  ANA KAYNAKLARI 

Kur’an-ı Kerim
Konevi’nin Hadis-i Erbaini
Nevevi’nin   Hadis Mecmuası
Veda Hutbesi
Esma’ül-Hüsna

İSLAM’IN  ANA  KAYNAĞI OLARAK

KUR’AN-I  HAKÎM
[Ey Muhammed ! Bu Kur’an-ı Kerim sana indirilmeden önce] Sen daha önce bir kitaptan okumuş ve elinle de onu yazmış değildin. Eğer öyle olsaydı bâtıla uyanlar şüpheye düşerlerdi. [Ankebut,48]

“Ona Rabbinden (başkaca) mucizeler indirilmeli değil miydi?” derler. [Ey habibim] Sen onlara de ki, mucizeler Rabbimin katındadır. [Allah’ın kudreti ve iradesi ile olur. Ne zaman ve nasıl isterse öyle yaratır. Bunları yapmak benim elimde değildir.] Doğrusu ben ancak Onun azabını size tebliğ edici, haber vericiyim. Kur’an gibi bir kitabı sana indirmiş olmamız, onlara [mucize olarak] yetmez mi? Elbette inanan kavim için, onda rahmet ve ibret vardır. [Ankebut, 50-51]

Hâlâ Kur’an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Allah’tan başkasından gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık bulurlardı.[Nisa, 82]

Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.[Enbiya 107]
De ki, ey insanlar, ben, Allah’ın hepiniz için gönderdiği Resulüyüm. [Araf 158]

Rabbinin sana verdiği nimetlerle mecnun değilsin. Senin için bitmeyen, sonsuz mükafat vardır. Elbette sen en büyük ahlak üzeresin. [Kalem 2-4]

Biz seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmez.
[Sebe 28]

Alemlere
[Cin ve insanlara ilahi azap ile] korkutucu [uyarıcı] olarak Furkanı [Kur’anı] kuluna [Muhammed aleyhisselama] indiren[Allah’ın şânı] ne yücedir. [Furkan 1]

De ki, insanlar ve cinler birbirlerine yardımcı olarak, bu Kur’anın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, yemin olsun ki, yine de benzerini ortaya koyamazlar.
[İsra, 88]

Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, peygamberini, hidayet ve hak din İslam ile gönderen Odur. Şahid olarak Allah yeter. [Feth, 28]

Sünnet-i Nebevî

İSLAM’IN  KAYNAĞI OLARAK RASULULLAH  SÜNNETLERİ 

Konevi’nin Hadis-i Erbaini
Nevevi’nin   Hadis Mecmuası
Veda Hutbesi

INTERNET ÜZERİNDEKİ BAZI  HADİS KAYNAKLARI :

KÜTÜB-Ü SİTTE VERİ TABANI:

* Muhaddis.org

Sahih-i  Muslim -english-

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/muslim/

Sunen-i Ebu Davud-english-

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/abudawud/

Riyaz-us Salihin -english-

http://islamweb.islam.gov.qa/english/sunna/riyadh/riyadh.htm

40 Kudsi Hadis -english-

http://www.islamworld.net/40.html

Bir cevap yazın