Halvet

HALVET DER ENCÜMEN

” Toplum içinde  Yalnızlık “

Mecliste, toplulukta yalnızlık.. Hz. Hâce Bahaeddin  Şah-ı Nakşbend’e sormuşlar:

– Sizin tarikatınızın esası nedir? Şah-ı Nakşbend buyurmuşlar:

– Halvet der encümen, toplulukta yalnızlıktır. Zahirde halk, batında Hakk ile olmak..

Ve buyurmuşlar :

Bizim tarikatımızın esası sohbettir. Halktan uzaklaşmakta şöhret, şöhretteyse afet vardır. Hayr cemiyettedir; cemiyet de sohbette.. Elverir ki, her iki tarafın hakkı verilsin ve birinden birine saplanıp kalınmasın..

Hoca Evliya-i Kebir buyurdular :

– Toplulukta yalnızlık şudur : Zikir insanı öyle kaplayacak insan kendisini zikre öyle verecek ki, en kalabalık ve şamatalı yere girse hiç bir şey işitemez olacak..

Hoca Ubeydullah Ahrar :

– İnsan kendisini topyekûn zikre verse, beş altı günde öyle bir mertebeye erişir ki, halkın çağrıştığı ve birbiriyle didiştiği hep zikir görünür. Kendi konuştukları da….

***

Bir cevap yazın