Divân-ı Hikmet / 11. Baskı / 2022

Divân-ı Hikmet / Hoca Ahmed Yesevî

http://divanihikmet.com

Sitede TDV yayını Divan-ı Hikmet’ten 256 hikmetin günümüz Türkçesine aktarılmış metni yer almaktadır.

dhikmet